Wednesday, October 8, 2008

လ်ဳိ့ဝွက္- နအဖ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး၏ မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

မဇၩိမသတင္းဌာန ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 08 2008 12:29 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

လွ်ဳိ့ဝွက္မွတ္တမ္းတခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး၏ ဌာနတြင္း မိန္႔ခြန္းမ်ားမွ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအေပၚ သူ၏ အျမင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ သေဘာထား၊ ဝန္ၾကီး၏ လံုးခ်ာလိုက္ေနေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ေကာက္ႏုတ္ကာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေရွ့တန္းေရာက္လာတဲ့ ရဲ
စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း ဘာလုပ္သလဲဆိုလွ်င္ ျဖစ္လာသည့္ Riot အားလံုးကို စစ္တပ္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းျခင္းသည္ International Law အရ တရားမဝင္ဟု ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ International တြင္ ယခင္က တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ ပါကစၥတန္၊ ဆူဒန္၊ ျမန္မာ စသည့္ ၃ ႏိုင္ငံသာ က်န္ေတာ့သည့္ အေနအထားမွ ယေန႔ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတခုသာ က်န္ေတာ့သည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအေနအထား အေျခအေနတြင္ Riot ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ဆူပူမႈအားလံုးကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လုပ္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ တာဝန္ယူၿပီး ရွင္းရမည္ဆိုသည့္ အေနအထားေၾကာင့္ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရသည့္ အေနအထားႏွင့္ လက္နက္မ်ား ျပန္လည္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကအစ ျပင္ဆင္၍ စက္ပစ္ကြင္းသို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ၿပီး ျပင္ဆင္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေနာက္အနာဂတ္
မၾကာမီ ေရာက္ေတာ့မည့္ ၂ ႏွစ္ကာလအတြင္းတြင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္ အပိုင္းတြင္ မိမိဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေရွ႔တန္းေရာက္လာၿပီဟု ေျပာ၍ရေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ တာဝန္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အရာရာသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအပိုင္းကို ရဲ၊ ေထြ/အုပ္တို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍၊ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ စီးပြားေရးအပိုင္းတြင္ ရွင္းၿပီး ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းကို ေရွ႔ကတင္ကာ လုပ္မည္ဆုိသည့္ အေနအထား၊ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း။

အမ်ဳိးသမီးေတြ မသိ
ဌာနၾကီး ၄ ခုက လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးတို႔သည္ တရားဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းထြက္၍ မရသည္ကို ဌာနမွဴးမ်ားက သိေၾကာင္း၊ ဌာနမွာရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မသိေၾကာင္း။

လံုးခ်ာလည္တဲ့ ဝန္ၾကီးဘဝ
မိမိသည္ပင္လွ်င္ ႐ံုးခန္းထဲမွာေနၿပီး တပတ္အတြင္း လုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ျပန္ၿပီး ေျပာရလွ်င္ မနက္ (၅) နာရီခြဲခန္႔ထၿပီး ဝင္လာသည့္ စာမ်ားကို ျပတ္ေအာင္ ရွင္းရေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ကို တခုလံုး ဘာထူးသည္ကို ၾကည့္ရေၾကာင္း၊ ၿပီးလွ်င္ Briefing သြားလုပ္ရေၾကာင္း၊ ၁ နာရီခြဲ ၂ နာရီခန္႔မွ ျပန္လာရေၾကာင္း၊ ေန႔ခင္းပိုင္း Briefing ျပန္လုပ္ၿပီး စာမ်ား ရွင္းရေၾကာင္း၊ ထိုၾကားထဲ အစည္းအေဝးေခၚလွ်င္ သြားရေၾကာင္း၊ Cabinet တြင္လည္း ၁၂ နာရီခြဲ၊ ၁ နာရီ ပံုမွန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံတကာမွသည္ ျမန္မာ
ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန ဆက္ဆံမႈ အားလံုးသည္ ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္လာေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းမွာ လႈပ္ရွားဆက္ဆံမႈ အားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ၊ စီးပြားေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ၊ လူမႈေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ၊ အားကစားေရးအရ လႈပ္ရွားမႈ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုးသည္ ျပည္တြင္းကိုလာၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ Idea, Philosophy၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲခ်က္အားလံုးသည္ ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါ အရပ္သားအားလံုးသည္ ထိုအတိုင္းစီ၍ လႈပ္ရွားလာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရပ္သားဟုဆိုရာတြင္ သာမန္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ဘုန္းၾကီး၊ မယ္သီလ၊ အလုပ္သမားမ်ား ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ လူဦးေရ ၅၄ သန္းလံုးသည္ ၎ကိုမွီၿပီး လႈပ္ရွားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန မည္သို႔ရွိသည္ကို အၾကမ္းဖ်င္းသိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း။

အေမရိကန္လား၊ တ႐ုတ္လား
ယေန႔ကမၻာကိုၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ ၾကီးစိုးေရးဝါဒသည္ အၿမဲတမ္း ရွိေနေၾကာင္း၊ ေပါင္းထားသည္မွာ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ ျဖစ္လာသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ၾသစႀတီးယား ဦးစီးသည့္ အေနာက္အုပ္စု၊ ဂ်ာမဏီ စသည္ျဖင့္ ဦးစီးျခင္းမ်ဳိး ရွိေနသကဲ့သို႔ EU ကလည္း သပ္သပ္ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔ EU သည္ ထိုပံုစံုမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ၂၇ ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတြင္ Union ေခၚသည့္ ၂၇ ႏိုင္ငံမွ၎ သြားကပ္ေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ပါက အေမရိကန္ ဦးစီးသည့္ အေနာက္အုပ္စု၊ ႐ုရွအုပ္စု၊ က်န္သည့္ ၁၅ ျပည္နယ္ အုပ္စု၊ ႐ုရွထဲက တပိုင္းကြဲၿပီး NATO Series ထဲဝင္သြားၿပီးေတာ့မွ EU ေခၚသည့္ အုပ္စုဆိုၿပီး ဥေရာပ Union ႏွင့္ ေပါင္းသြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္လည္း အာဖရိကယူနီယံဆိုၿပီး တဖြဲ႔ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း အာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ အေနာက္ကုလား အုပ္စုတစုရွိေၾကာင္း၊ ဒီဘက္မွ ျပန္ၾကည့္ပါက အႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ စသည့္ျဖင့္ အုပ္စုတစုရွိေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္သည္ အေမရိကန္ အုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ အုပ္စုအေနအထား အၾကမ္းဖ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အုပ္စုအျပင္ EU အုပ္စုက သြားၿပီးေပါင္းေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ဟာသူ ေပါင္းေနျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း။

တစ္အခ်က္သည္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာသည္ တြန္းလွည္းေလးကဲ့သို႔ သူတို႔အေနျဖင့္ ျမင္ေနၾကေၾကာင္း၊ Issue တင္လိုက္ပါက လူအားလံုးသည္ စိတ္ဝင္စားေနၾကေၾကာင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေၾကာင္းျပၿပီး International မွာ လူမ်ားႏိုင္ငံကို လုပ္စားလာၾကသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္၊ အႏၵိယတို႔၏ အေနအထားတြင္ တပိုင္းက ျပန္ၾကည့္ပါက အေမရိကန္သည္ အားၾကီးလာသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ စစ္ေရးအရ အားၾကီးလာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ အေနအထားအရ ႐ုရွားကလည္း သီးျခားမယွဥ္ႏိုင္၊ တ႐ုတ္ကလည္း သီးျခားမယွဥ္ႏိုင္၊ ကုလားကလည္း သီးျခားမယွဥ္ႏိုင္ၾကသည့္ အေနအထားျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ကို ယွဥ္ရန္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယေပါင္းၿပီး အေမရိကန္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ျပန္ၿပီး ယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရသည့္ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္း။

အေမရိကန္အပိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါက ၎သည္ အေမရိကန္အုပ္စု၊ EU အုပ္စု၊ ဂ်ပန္အုပ္စု၊ ကိုရီးယားအုပ္စု စသည္ျဖင့္ အေမရိကန္ အုပ္စု ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ၾကည့္သည့္အခါ အေမရိကန္ ဘက္လိုက္သားမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နားလည္ေအာင္ ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါက အာဆီယံ အုပ္စုထဲတြင္ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဒီဘက္က ၾကားထဲက လြတ္ေနတာက ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ ႏိုင္ငံေလာက္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ In Line ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ကပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကို ကပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တ႐ုတ္က မ်က္ႏွာသာေပးေနလို႔၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေနလို႔ တ႐ုတ္ကို Back ကစ လုပ္ၿပီးေတာ့ ဝန္ၾကီးကေျပာသည္ဟု ခင္ဗ်ားတို႔ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေကာင္းထင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း။

လက္ရွိ ယေန႔ ကမၻာတြင္ တဦးတည္း ရပ္တည္၍ မရေတာ့ေၾကာင္း၊ တပိုင္းက လုပ္လာသည့္ Plan ကို ျပန္ေျပာရမည္ဆိုပါက အေမရိကန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာမွာ တႏိုင္ငံတည္း ရပ္တည္၍ မရသည့္အတြက္ ASEAN Group, EU Group၊ ေနာက္ ႐ုရွား Group ဟိုဘက္က အေမရိကန္ Group တြင္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ အုပ္စုမ်ားကြဲေနၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ကပ္ရသနည္းဆိုသည္ကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံသည္ မည္မွ်ပင္ၾကီးၾကီး၊ မည္မွ်ပင္ငယ္ငယ္၊ မည္မွ်ပင္ ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ တိုက္ရိုက္ က်ဴးေက်ာ္ခ်င္သလို က်ဴးေက်ာ္၍ မရေၾကာင္း၊ ၎းကို မည္သို႔ ခ်ဳပ္သည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၠၵ တြင္ ၁၉၂ ႏိုင္ငံရွိရာ ထိုအထဲတြင္ ေကာ္မတီအလိုက္၊ က႑အလုိက္ လံုျခံဳေရးကို ကိုင္သည့္ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈေရးကို ကိုင္သည့္ ေကာင္စီရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားကို ကိုင္သည့္ ေကာင္စီရွိေၾကာင္း၊ ပညာေရးကို ကိုင္သည့္ UNESCO ရွိေၾကာင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ယေန႔ International တြင္ သံုးခုသာရွိေၾကာင္း၊ တစ္အခ်က္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ကိုင္သည့္ Motion တခု၊ စီးပြားေရးကိုင္သည့္ Motion တခု၊ လူမႈေရးကိုင္သည့္ Motion တခု ရွိလာၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ က႑ ၃ ရပ္ႏွင့္ ကိုင္သည့္အပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္ရိုက္ တက္လာသည္မွာ ဘာလဲဆိုလွ်င္ ေလ့လာသည့္ လူမ်ား သိလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္
ထိုင္ဝမ္သည္ အေမရိကန္ေရတပ္ Base ထားၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ကို ပိတ္ထားသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသည္ ယေန႔ တ႐ုတ္ ျပည္မၾကီး၏ အေနအထားအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံမရွိဘဲ One China ျဖစ္ရမည္ဟု ျမန္မာကလည္း ေထာက္ခံထားေၾကာင္း၊ ၎က ပင္မသည္လည္း ထိုအရာပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို Issue သည္ အၿမဲရွိေနမည့္ Issue ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ တပည့္မ်ားေနာက္ သူ႔ေဘးကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဂ်ပန္သည္ အေမရိကန္ ေရတပ္ ခံထားေၾကာင္း၊ Pro အေမရိကန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က ျဖဴလွ်င္ျဖဴၿပီး အေမရိကန္က မဲလွ်င္ မဲသည္ ဆိုသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္ဘက္ကို ျပန္ဆင္းလာလွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ေတာင္ကိုရီးယား ရွိေၾကာင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ၿမ့ဳိလယ္တြင္ Base လုပ္ၿပီး အေမရိကန္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ၾကီး ဖြင့္ထားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ျပန္လည့္လွ်င္ စကၤာပူကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စကၤာပူကလည္း အေမရိကန္၏ တပည့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Base လုပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ အေမရိကန္ ေရတပ္၏ ေထာက္ပံ့မႈ၊ အေမရိကန္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေနလာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း။

အိႏိၵယဆိုတာႏွင့္ စီအိုင္ေအ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ လက္ဝဲလည္း မဟုတ္၊ လက္ယာလည္း မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ NGO အဖြဲ႔မွ မရွိေၾကာင္း၊ အိႏၵိယၿပီးလွ်င္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသည္လည္း လံုးဝ အေမရိကန္တပည့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႏုျမဴလက္နက္ ပိုင္ၾကသည့္ အေနအထား အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အေမရိကန္ေျခကုပ္ ရရွိသြားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအနားတြင္ ဆက္ေနသည့္ တိဘက္သည္လည္း တ႐ုတ္က ေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမား ထြက္ေျပးသြားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိတ႐ုတ္က အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယူထားၿပီး အေမရိကန္က လက္ရွိ အၿမဲတမ္း ထိုးေဖာက္ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကို ပတ္ထားသည့္ မြန္ဂိုလီးယားတြင္ ဆႏၵျပမႈ လက္ရွိျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ C.I.A ဝင္ေနသည့္ အေနအထား အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ China Containment Policy စီးပြားေရးအရ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ တ႐ုတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ဆိုသည့္အခါမွာ လြတ္ေပါက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တခုတည္းသာ ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ Gas ဝယ္ယူေနျခင္းမ်ားမွာလည္း အလကားဝယ္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔ဘက္ကို ယူနန္-မႏၱေလး၊ အိႏၵိယကို ေဖာက္မည္၊ ေက်ာက္ထုဆိပ္ကမ္းကို ေဖာက္မည္ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားမွာ ထိုပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ကို လာေနၾကသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းကေန ေဖာက္ၿပီးလွ်င္ ထားဝယ္ေရတပ္ ဆိပ္ကမ္းကို ေဖာက္ရန္အတြက္ ဆင္ျဖဴတိုင္၊ မင္းသမီးကို ေဖာက္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းၾကီး လုပ္ရန္အတြက္ သေဘာတူလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရွိေနျခင္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထြက္ေနျခင္းမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာင္စာဆီက အေမရိကန္ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေလာင္စာဆီ Crisis ျဖစ္ၾကသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာင္စာဆီ Crisis ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အေမရိကန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

အာရွ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းက အိုပက္တို႔ မည္မွ်ပင္ထြက္ထြက္ ေရနံႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေရနံကို ရွာသည္မွာလည္း အေမရိကန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရနံထုတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျခင္းမွာလည္း အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားမွပင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အားလုံးသည္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ၎တို႔ ေစ်းကစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို Crisis ကိုယူၿပီး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရးကိုပါ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီးမွ လုပ္ေနၾကသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ အေမရိကန္ က်င့္သံုးေနသည္မွာ ဘာလဲဆိုလွ်င္ Humanitarian သည္ လူတဦးခ်င္းကို ေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတဦးခ်င္းကို ၎တုိ႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ေျပာသည့္အခါမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေရွ႔တန္းတင္ရန္အတြက္ လုပ္လာသည့္ ကာလမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္ အဓိကမွာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိေနသည့္ ၎တို႔မၾကိဳက္သည့္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္း၊ တရားဝင္ ေျမႇာက္ေပး၍ ရေအာင္ လုပ္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ
အေမရိကန္က သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒက မိမိတို႔ ႏိုင္ငံျခားမသြားရ၊ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာမရွိ၊ Section မရွိ၊ ေဒၚလာျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္မ်ား ပိတ္ေၾကာင္း၊ မည္မွ်ပိတ္ပိတ္၊ ၎ႏိုင္ငံတခု၏ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ မလုိက္နာ၍ ရေၾကာင္း၊ ေဒၚလာျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား ပိတ္တာေတြ ရွိေၾကာင္း၊ မည္မွ်ပိတ္ပိတ္ ၎ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ မလုိက္နာ၍ ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ UN ကို ၎ ၂ ခု Issue တင္သည့္ အခ်ိန္မွာ တပိုင္းက လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ေလ့လာသူမ်ား သိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Presidential Statement လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ ၅ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း။

က်န္သည့္ ၁ဝ ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ ေသးေသး-ၾကီးၾကီး ၁၉၂ အႏုတ္ ၅ ထဲက ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလွည့္က်၊ အႏွစ္ ၅ဝ ကို တၾကိမ္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိသည့္ အၿမဲတမ္းမဟုတ္၊ ၎တို႔က အၿမဲတမ္း ၅ ႏိုင္ငံ။ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ ဟူ၍ရွိေၾကာင္း၊ အၿမဲတမ္း မဟုတ္တဲ့ႏိုင္ငံ ၁ဝ ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း၊ ၎ ၁၅ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဥကၠ႒ တစ္လ တာဝန္ယူရေၾကာင္း၊ ၎ တစ္လ Timing ယူၿပီးမွ အဆိုတင္ရေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ ILO/ UNESCO တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ၿပီး သြင္းေၾကာင္း၊ Presidential Statement သည္ ယခု ႏွစ္ၾကိမ္ထုတ္ၿပီးေၾကာင္း၊ Presidential Statement သည္ Non Binding သည္ ဘာမွ်မလုပ္လည္း ရေၾကာင္း ပံုစံအားျဖင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ၎တြင္ တိုက္တြန္းခ်က္၊ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္၊ သတိေပးခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း။

သိုးမည္းေလးႏွင့္ ယူအန္
ယခုလုပ္ေနသည္မွာ မျပင္းထန္ေသာ္လည္း ေနာက္တြင္ ျမန္မာကို သိုးမည္းေလးတေကာင္လို လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ၿပီး ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမွာ UN ၏ အားကိုးယူ၍ လုပ္ေတာ့မည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သြားမည့္ Seven Step သည္ ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္စမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္သာက်န္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ၎အခ်ိန္အတြင္း အရပ္သားအစိုးရကို အာဏာလြဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UN Site ႏွင့္လာၿပီး ၎ကိစၥကို လုပ္ကိုလုပ္ေတာ့မည့္ အေနအထား အေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳေနရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ International ပတ္သက္၍ ယေန႔ လုပ္ၾကမည္ဆိုတာ မည္သို႔ျဖစ္မလဲဟု ေျပာၾကရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွာလည္း အၾကပ္အတည္း ဆိုသည္မွာရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ယေန႔ လုပ္ေနၾကသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မီးစင္ၾကည့္ ကၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ မူကိုေတာ့ မေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း။

အန္ဂ်ီအိုအေပၚ ဒီလို သေဘာထားတယ္
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ NGO အဖြဲ႔ စုစုေပါင္း အားလံုး ၄၂ ဖြဲ႔ခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးမွန္း မသိေၾကာင္း၊ ထိုပစၥည္းမ်ား သြင္းလာသည့္အခါ မည္သူမွ် မသိလိုက္ေၾကာင္း၊ လင္ခ႐ုဇာကဲ့သို႔ ကား ၆ စီး ပါလာေၾကာင္း၊ မည္သည္က ရသည့္ ေငြျဖင့္ သြင္းမွန္းလည္း မသိေၾကာင္း၊ ပိုဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား သံုးလာေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ဆိုသည္ကို အသိမခံေၾကာင္း၊ TC ျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ TC ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳမွသာ ျဖတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ပါလာေၾကာင္း၊ အကုန္လံုးသိမ္းသည့္အခါ မေပးဘဲ အကုန္ ျပန္ယူသြားၾကေၾကာင္း၊ Diploma ဆိုသည့္ လူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တာေပၚလင္လိပ္မ်ား သြင္းရန္ လုပ္သည့္အခါ TC မတင္သည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ တင္သည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ ထုတ္သြားၿပီး ေဝသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ အျပင္သို႔ ေရာင္းစားသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ေရာင္းစားသည္မ်ားကို အစိုးရေရာင္းစားသည္ဟု ေလသံျဖင့္ စၿပီး ပစ္ထိုးလိုက္ေၾကာင္း။

တကယ္တမ္း လက္ရွိ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမွာ မိမိတို႔သည္ ျပည္တြင္း ဆန္လံုေလာက္ေၾကာင္း၊ မိမိစာရင္းအရ ေအာက္မွ တက္သည့္ စာရင္းအရ လူဦးေရ ၆၁၆၉၉ ဦး လူဦးေရ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေန႔စဥ္ ဆန္ေကၽြးေနေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားကို ၎တို႔ အသိအမွတ္ မျပဳေၾကာင္း၊ Instant Food မ်ား၊ ဘီစကြပ္မ်ား မေပးရန္ႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔မ်ား လံုေလာက္ၿပီဆိုေသာ္လည္း မရေၾကာင္း၊ လိုခ်င္သည့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား ေပးပါ ဆိုသည့္အခါမွာ မည္သူမွ် မလာေၾကာင္း၊ အားလံုးသည္ ၎တို႔ NGO ႏွင့္ သူ႔သေဘာႏွင့္ သူ သံုးၿပီး စာရင္းျပသြားသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္ လိုအပ္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း လိုသည္ဆိုသည့္အခါ တာေပၚလင္မ်ားသာ ေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ေကအင္ယူဆိုတာ
KNU ကို တပ္မေတာ္ဖြဲ႔ပါက အခ်ိန္မေရြး ရွိႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ခိုးၿပီး ဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဝင္ေၾကျငာၿပီး ဖက္ဒရယ္မူၾကီး ထုတ္ၿပီး အင္တာနက္က တင္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္မူကို ဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဝးေရာက္ အစိုးရဆိုၿပီး ျပည္ေျပးစိန္ဝင္းတို႔ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆြဲထားျခင္းရွိေၾကာင္း၊ သူတို႔တြင္ မရွိသည္မွာ နယ္ေျမတခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ စစ္ေရး အင္အားတက္ေအာင္ လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

ျပည္ထဲေရးပိုင္ ေထာက္လွမ္းေရး
မိမိတို႔ သတင္းကို တင္လွ်င္လည္း မွန္သလား၊ မွားသလား ေဘးမွ စရဖ (စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးဌာန) က ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ၾကံ႔ခိုင္ေရးလည္းရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာလုပ္လုပ္ မလြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဘးမွ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟူေသာ စကားတခြန္းကို မွာလိုက္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေထာက္လွမ္းေရး Source ၄ ခုအျပင္ ကုန္သည္ပြဲစား အားလံုးသည္လည္း မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ရာ ဆက္သြယ္ေၾကာင္းမ်ား ရွိေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Cover ယူရာယူေၾကာင္းမ်ား ရွိေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွ သတင္းမ်ားလည္းေပး ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

အန္အယ္လ္ဒီဆိုတာ
ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထား အေျခအေန ထပ္ၿပီး ေျပာရလွ်င္ လက္ရွိ လုပ္ေပးေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံဘူးဟု ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္သည့္ NLD က ကိုင္စြဲေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD ကို ေၾကာက္စရာ မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ သံ႐ုံး ၃ ႐ုံးရွိေၾကာင္း၊ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ ေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လိုခ်င္သည့္ သတင္းမ်ားေပးျခင္း၊ UN ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ရေအာင္ လုပ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ စင္ၿပိဳင္ပါတီ ေထာင္ရန္ႏွင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ဥပေဒကို လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ပါတီေထာင္မည္ဆိုသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီေထာင္မည္ ဆိုသည္က တအုပ္စု၊ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ၎တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ကိုင္စြဲထားၿပီး ေႁမြမေသ ဒုတ္မက်ဳိး၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အတုိင္း ရပ္တည္မည့္ အုပ္စုက တအုပ္စု၊ ဘာမွ မဆက္သြယ္ဘဲ အၿမဲတမ္း တသက္လံုး Anti လုပ္မည့္သူက တအုပ္စု၊ ဘာမ်ားျဖစ္လာမည္ ဆိုသည္ကို ေနာက္တႏွစ္ခြဲပဲ က်န္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားသက္သက္ အစိုးရျဖစ္လာမည့္ အခ်ိန္မွာ မၾကိဳက္သူမ်ားကို ျဖဳတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကိဳက္သည့္သူ အနားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1794-2008-10-08-06-16-16.html

No comments:

 
/* EOT ----------------------------------------- */