Friday, October 24, 2008

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရေရး တိုက္ပဲြတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ႐ံႈးေန

မဇၩိမသတင္းဌာန
ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 23 2008 22:59 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမုိင္။ ။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွေန၍ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရေရး တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ မထိေရာက္ဘဲ အပိုင္းပိုင္းအျပတ္ျပတ္ ျဖစ္ေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႏွိမ္နင္းထားႏိုင္သည္ဟု ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အၫႊန္း (Press Freedom Index) က ဆိုသည္။

ကမၻာ့အဆုိးဝါးဆံုး သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို တိုက္ပြဲဆင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ရျခင္း၌ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း၌ ျခစားမႈမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာေနျခင္းႏွင့္ မထိေရာက္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ကုသမဂၢ၏ ပို၍ အဆက္အစပ္မဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျပင္သစ္အေျခစိုက္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ (RSF) ၏ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဓိက ဦးေဆာင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၌ မတည္ၿငိမ္ဘဲ ခံစစ္အေနအထားတြင္သာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ပိုမိုေလ်ာ့နည္း ေပ်ာက္ဆံုးလာေနသည္။ စီးပြားေရးအရ အင္အားအၾကီးဆံုး အာဏာရွင္ စနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ကြဲျပားေနမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူက သူတို႔၏ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေမာက္မာစြာ ကာကြယ္ ေျပာဆိုလာၾကသည္” ဟု RSF အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိ တကြဲတျပား တံု႔ျပန္ေနမႈသည္ တံခါးပိတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ျခင္းအား ႐ုပ္သိမ္းေစရန္ လံုေလာက္ေသာ ဖိအားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိဆိုသည္ကို ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

“ကမၻာ့အဆိုးဆံုး သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား အုပ္စိုးေနသည့္ တံခါးပိတ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားကို ထင္သလို ပိတ္ဆို႔ ဟန္႔တားေနၾကဆဲ ရွိသည္။ ယင္းအတြက္ မည္သည့္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမွ်လည္း မခံရ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီးကလည္း ယင္း၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အေပၚတြင္ ၾသဇာမရွိ” ဟု RSF က ေရးသားထားသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြက္ ၁၇၃ ႏိုင္ငံအား ေလ့လာခ်က္တြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအဆင့္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၇ဝ ရွိေနၿပီး၊ သူ႔အထက္ ကပ္လ်က္တြင္ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံတို႔ရွိၿပီး၊ သူ႔ေအာက္ အဆုိးဆံုး ႏိုင္ငံ ၃ ခုမွာ တာ့ခ္ေမနစ္စတန္ (Turkmenistan) ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အီရီထရီးယား (Eritrea) တို႔ ျဖစ္သည္။

RSF က ျမန္မာႏိုင္ငံကို “ႏိုင္ငံျခားသားေၾကာက္ ေရာဂါရွိၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ မရွိသည့္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ” အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤႏိုင္ငံတြင္ “သတင္းသမားမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုပင္ စစ္အစိုးရက ရန္သူအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔အလုပ္အတြက္ တန္ဖိုး အမ်ားၾကီး ေပးၾကရသည္” ဟု ေရးထားသည္။

အစီရင္ခံစာ ေလ့လာမႈလုပ္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာမွ ၂ဝဝ၈ စက္တင္ဘာလ တႏွစ္အတြင္း သတင္းသမား အမ်ားအျပားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားအၾကား မယ္မယ္ရရရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီး၏ ၾကိဳးပန္းေနမႈမ်ားအေပၚ အျခား ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ယခုအထိ ေလ့လာ သံုးသပ္ထားသလိုပင္ RSF ကလည္း “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွာ အနည္းငယ္သာ ေအာင္ျမင္မႈရွိေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။ အဆိုးဝါးဆံုး အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားပင္ မည္သည့္ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ဳိးအတြက္မွ် စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ ကန္႔ကြက္မႈမ်ဳိးစံုကို မသိက်ဳိးကၽြန္ ျပဳႏိုင္ဆဲရွိေသးသည္။ သူတုိ႔အတြက္ ရံဖန္ရံခါ သံတမန္ေရးအရ မည္မည္ရရ မဟုတ္ေသာ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရတာေလးမ်ဳိးသာ ရွိသည္” ဟု ဆိုထားသည္။

ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို လံုးဝ အေရးမစိုက္ေသာ ကမၻာ့ေဒသၾကီးအတြင္း ရွိေနသည္ကို ျမင္ရမည္။

(ေလ့လာမႈတြင္ မပါဝင္ေသာ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံမွအပ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထုိအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈ၌ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္တြင္ အဆင့္အေကာင္းဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံပင္ အဆင့္ ၁၁၁ ၌ ရွိေနသည္။ ယင္းတႏိုင္ငံတည္းသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၌ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္တြင္ အေကာင္းဆံုး အဆင့္ရရွိေသာ ၃ ႏိုင္ငံမွာ ဥေရာပမွ အိုက္စလန္၊ လူဇင္းဘတ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ အစီရင္ခံစာပါ ေလ့လာခ်က္အရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၉ ႏိုင္ငံကို ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၆၄ တြင္ ရွိခဲ့သည္။

http://www.mizzimaburmese.com/news/regional/1865-2008-10-23-16-43-12.html

No comments:

 
/* EOT ----------------------------------------- */