Sunday, September 21, 2008

ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥ ကုလကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္မည္

ေဆာ္လမြန္ စေနေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 20 2008 20:37 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနမႈကို စိန္ေခၚထားသည့္ တင္ျပခ်က္သည္ ဤကမၻာ့ အဖြဲ႔အစည္းႀကီး၏ အႀကီးအကဲက အေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေခ်ာေမာစြာ ေရွ႔တဆင့္ တက္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
"ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က က်ေနာ္တို႔ ပန္ၾကားလႊာကို သူ႔စာနဲ႔အတူ အေထြေထြ ညီလာခံကို လက္ခံဘို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔လိုက္ပါၿပီ။ ဘာကန္႔ကြက္မႈမွ မရွိပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ပထမအဆင့္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ပါၿပီ" ဟု ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB) ၏ တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး (၂) ဦးမ်ဳိးဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါသည္။ NCUB သည္ ဤလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ အတိုက္အခံတုိ႔၏ ထီးရိပ္အဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္ပါသည္။

"က်ေနာ္တို႔ ပန္ၾကားခ်က္ကို အေထြေထြ ညီလာခံက လက္ခံလိုက္ပါၿပီ။ ဒါကို ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မယ္" ဟု သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCUB) ၊ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားအဖြဲ႔ (MPU) ၊ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ သာသနာ့ေမာလိ (IBMO) တို႔က ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မႈကို စိန္ေခၚသည့္ ပန္ၾကားခ်က္ တရပ္ကို ကုလသမဂၢသို႔ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က တင္သြင္းခဲ့ၾကပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က စတင္ က်င္းပသည့္ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံက အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦး ပါ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို အဖြင့္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးလိုက္ရာ ထုိေကာ္မတီတြင္ ေဘာ့ဆြာနာ၊ တ႐ုပ္၊ ဆိုက္ပရပ္၊ အေမရိကန္၊ ႐ုရွ၊ လူဇင္းဘာ့ခ္၊ မကၠဆီကို၊ မိုဇမ္းဘစ္၊ စိန္႔ကစ္၊ ႏွင့္ နီဗစ္စ္ တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။

ဤတင္ျပခ်က္အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မီ အဆိုပါ ေကာ္မတီက ဤစိန္ေခၚသည့္ ပန္ၾကားလႊာကို သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီက ဆက္လက္ ေပးပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္မွသာ အေထြေထြ ညီလာခံက အၿပီးသတ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

"ကိုယ္စားလွယ္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႔က လြဲရင္ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုက က်ေနာ္တို႔အေပၚ ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ အေကာင္းျမင္ပါတယ္" ဟု ဦးမ်ဳိးဝင္းက ေျပာသြားပါသည္။

"ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွတို႔က က်ေနာ္တို႔ ပန္ၾကားခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ သိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေကာ္မတီ ထဲမွာ ဗီတိုအာဏာ သံုးစြဲခြင့္ မရွိပါဘူး" ဟု ဦးမ်ဳးိဝင္းက ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ သံတမန္တဦး ျဖစ္ေသာ ဦးသန္႔က ကုလသမဂၢ၏ တတိယေျမာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ထိ ယာယီမွ် ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္မွ အာဏာ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဦးေနဝင္း၏ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို လူထုလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္စု၏ အေမြသည္ လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ အာဏာ သိမ္းသည့္အခါ ဆက္လက္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။

စစ္အစိုးရက ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ထိန္သိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး၊ တုိင္းျပည္ကို တင္းၾကပ္စြာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

စစ္အစိုးရကို ကုလသမဂၢမွ ဖယ္ရွားရန္ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မႈကို စိန္ေခၚသည့္ လႈပ္ရွားမႈတရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ အာဏာကို မတရား အတင္းအၾကပ္ ရယူထားခဲ့ၾကၿပီး၊ တရားမဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မႈကို ကုလသမဂၢက ျပန္လည္ စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္ပါသည္ဟု ေဖၚျပထားခဲ့ၾကပါသည္။

"ဒီ လႈပ္ရွားမႈက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡကို မီးေမာင္းထုိးျပႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ဦးမ်ဳိးဝင္းက ေျပာသြားပါသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/regional/1712-2008-09-20-14-26-16.html

No comments:

 
/* EOT ----------------------------------------- */