Thursday, December 25, 2008

နအဖ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ထုိးေဖာက္မႈအစီအစဥ္ျပည္ထဲေရးအရာရွိတဦး (ေခတ္ၿပိဳင္/၂၄-၁၂-၀၈)

နအဖ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး၏ စီမံကြပ္ကဲမႈအရ ရဲမႉးသန္းထြန္း ဦးစီးသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕၀င္ (၂၀) ဦးဟာ ရန္ကုန္မွ ျမ၀တီ၊ ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္သို႔ ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းမွလာေရာက္မည့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တခ်ိဳ႕က ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းေပါင္းစံု တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအား ေထာက္လွမ္းရန္၊ ရရွိသည့္ အခ်က္အ လက္မ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ အခ်ိန္မီသတင္းပို႔ရန္၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႐ံုး၊ ေနရာ၊ သင္တန္း က်င္းပသည့္ ေနရာအထိ ထုိးေဖာက္သြားေရး စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဦးတည္ခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ UG (Underground) လုပ္သူမ်ား လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ ေရာက္မည့္ အစီအစဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေထာက္လွမ္းသြားရန္၊ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း ႐ံုးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းက တရားမ၀င္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ားကုိပါ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ စသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိးေဖာက္ေရးအဖဲ႔ြ၌ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

၁။ သန္းထြန္း
၂။ ေဇာ္မင္းထြန္း
၃။ တင္ထြန္းေအာင္
၄။ ထြန္းထြန္း၀င္း
၅။ ေစာေက်ာ္ေထြး
၆။ ညီမင္းသူ
၇။ ေမာင္ေထြး
၈။ ေအာင္ေထြး
၉။ ေနလင္း
၁၀။ သူရေအာင္
၁၁။ ေက်ာ္ႏုိင္
၁၂။ စိုးစိုးေထြး
၁၃။ မိုးပပေအာင္
၁၄။ မိေအးမာ
၁၅။ ေဆြေဆြ၀င္း
၁၆။ သီသီေအာင္
၁၇။ မသန္းေအး
၁၈။ ႏုိင္ႏုိင္ေဇာ္
၁၉။ သက္မာ
၂၀။ ဆင့္ဆင့္ေအးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ရဲမႉးသန္းထြန္းဟာ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိတဦးျဖစ္ၿပီး ေမွာ္ဘီရဲတပ္ရင္းသု႔ိ ေျပာင္းေရႊ႕႔ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရဲမႉးသန္းထြန္းဟာ ထူးခြ်န္သူတဦးျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ သားအငယ္ဆံုးကုိ စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သူျဖစ္ကာ DKBA အဖြဲ႕၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္ကို ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေနသူျဖစ္သည္။ ရဲမႉးသန္းထြန္းႏွင့္အဖြ႔ဲကို လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေနရာခ် စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

၁။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ (၅) ဦး
၂။ စက္႐ံု အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ (၃) ဦး
၃။ မဲေဆာက္ၿမိဳ ႔ေပၚတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ (၇) ဦး
၄။ ျမ၀တီၿမိဳ ႔တြင္ အေရးေပၚ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အရန္အင္အား (၅) ဦး

မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ုံႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ ႔ေပၚတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးတုိ႔ကို ထုိင္း လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား ကိုယ္စီ ေပးထားၿပီး ျမ၀တီကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းပုိ႔ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အထူးမွာ ၾကားထားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သူတုိ႔ကုိ ျမ၀တီသုိ႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ မသြားခိုင္းဘဲ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တ၀ုိက္တြင္ အေျခ ျပဳကာ လွည့္လည္လႈပ္ရွားခုိင္းပါသည္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ နာမည္၀ွက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း အ သီးသီးေပးထားသည္။
အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သန္းထြန္းအား (ဗိုက္ႀကီး)၊ ထြန္းထြန္း၀င္းအား (ေခါင္းေျပာင္)၊ ေဇာ္မင္းထြန္းအား (ဒီေကး)၊ တင္ထြန္းေအာင္အား (ကုလားေလး) ၊ ေစာေက်ာ္ေထြးအား (ကိုသြက္)၊ ညီမင္းသူ အား (ေမာင္ခၽြန္)၊ ေမာင္ ေထြးအား (မယက)၊ ေအာင္ေထြးအား (ကို႐ႈတ္)၊ ေနလင္းအား (ေဂ်ာ္နီ)၊ သူရေအာင္အား (သိန္းသိန္း)၊ ေက်ာ္ ႏုိင္အား (ေကာက္ေကာက္)၊ စိုးစိုးေထြးအား (ေပါက္စီ)၊ မိုးပပေအာင္ အား (ငကန္း)၊ မိေအးမာအား (မမြန္)၊ ေဆြေဆြ၀င္းအား (ေဒၚႀကီး)၊ သီသီေအာင္အား (ေဒါက္တို)၊ မသန္းေအးအား (ေဒြးေလး)၊ ႏိုင္ႏုိင္ေဇာ္အား (မိ ေဇာ္)၊ သက္မာအား (ငေၾကာက္)၊ ဆင့္ဆင့္ေအးအား (ေဒၚေအး) ဟု အသီးသီး ဖုန္းထဲမွာ ေခၚေျပာၾကရန္ မွာ ၾကားထားသည္။

သူတုိ႔ (၂၀) ဦးထဲမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ထည့္ထားျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုထဲအထိ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ဘာသာစကားကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လႊား ေထာက္လွမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စုိးရိမ္စရာေကာင္းသည့္အခ်က္တခုက မိန္းကေလးအင္အားစု တ၀က္နီးပါး ပါ၀င္ေန၍ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာ့တြက္ၿပီး မိမိ၏ အတြင္းစည္းထဲကို အ လြယ္တကူ ၀င္ခြင့္ေပးသြားမည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး မွာထားခ်က္က အခုလႊတ္ထားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔အား အ တုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရိပ္မိသိရွိသြားခဲ့ပါက ခ်က္ခ်င္းျပန္လာခဲ့ရန္ မွာၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါမွာ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ SB (Special Branch) အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အမာခံထားကာ CID မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ BSI အထူးစံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးဦးစီးဌာနတုိ႔မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီး အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ၎တုိ႔၏ အမာခံသတင္းေပးမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖင့္ ေျမစမ္းခရမ္းပိ်ဳးလုပ္ေနရသည့္ အေနအထားရွိပါသည္။ လက္ရိွလႊတ္လိုက္သည့္ ေထာက္ လွမ္းေရးအဖြဲ႔၏ အားထားရာ အမာခံသတင္းေပးမွာ DKBA ျဖစ္ၿပီး DKBA တုိ႔၏ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေန ရာမ်ားကို အမွီျပဳၿပီး လႈပ္ရွားၾကမည့္အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရန္ကုန္ တုိင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ႐ံုး၏ ပါ၀ါကုိ အသံုးျပဳၿပီး ျမ၀တီၿမိဳ႕ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသုိ႔ ကူညီေပးေရး ၫႊန္ၾကားတုိက္တြန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲေဆာက္တခြင္တြင္ ဖထီးပဒုိမန္းရွာ လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ မယ္ပတြင္ (UG) ကုိရဲအား ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး လံုၿခံဳေရးအထူးသတိျဖင့္ အတြင္းစည္းကုိ တင္းက်ပ္ကာ အဆုိပါအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေခ်မႈန္းၾကရန္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တုိက္တြန္းေရးသားလို္က္ ရပါသည္။

No comments:

 
/* EOT ----------------------------------------- */