Sunday, November 8, 2009

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြဆံုေဆြးေႏြးလွ်င္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည္႔ အကူအညီမ်ားေပးမည္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာဆို။..။


ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟတိုယာမွ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း(၅)ႏိုင္ငံ စီမံကိန္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ စစ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္အား လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြဆံုေဆြးေႏြးလွ်င္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ဟု ယေန႔စေန႔ေန႔ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ေပးျပီး လာမည္႔ (၂၀၁၀)တြင္က်င္းပမည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အိမ္ေတာ္၌ သီျခားေတြ႔ဆုံပြဲ တြင္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ဆက္လက္တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

မဲေခါင္ျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ ျမန္‌မာ၊ ထုိင္‌း၊‌ေလာ၊ ဗီယက္‌နမ္‌ နဲ ့ ကေမၻာဒီးယား(၅)ႏိုင္ငံ‌ အတြက္ (၃)ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အစုိးရမွ အကူအညီ ODA (Offical Development Assistance) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံနဲ႔ညီမွ်တဲ့ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ထုတ္လႊင့္တဲ ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေခါင္းစဥ္ ေတြမွာေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္ေတြ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမွ ေပးအပ္မယ့္ ပံုစံေရးသားထားၾကပါတယ္။

ယေန႔ စေနေန႔ည ဂ်ပန္ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းမ်ားတြင္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသ(၅)ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝး သတင္းမ်ား၌ ျမန္မာသတင္းကို အထူးအေလးထား ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဥာဏ္ဝင္း တို႔၏ မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအား အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပျပီး သတင္းေၾကျငာသြားခဲ့ပါတယ္။
သတင္း၊ဓာတ္ပံု ...ဒီမိုေဝယံ..။...။
鳩山総理大臣は、日本を訪れたミャンマーのテイン・セイン首相と総理大臣官邸で会談し、来年予定されている総選挙までに、民主化運動の指導者、アウン・サン・スー・チーさんを含む政治犯を釈放し、民主化をさらに進めるよう求めました。

ミャンマーのテイン・セイン首相は、日本と東南アジアのメコン川流域の5か国による「日・メコン首脳会議」への出席のため、日本を訪れました。会談で、テイン・セイン首相は、来年予定されているミャンマーの総選挙について「政府と考え方が違う政党や人であっても、選挙に参加できるよう、現在、法律の整備を進めている」と述べました。これに対し鳩山総理大臣は、「民主化のプロセスが進展することを期待しており、法律の整備を評価したい。総選挙にすべての関係者が参加することが必要で、総選挙までに、民主化運動の指導者、アウン・サン・スー・チーさんや、そのほかの政治犯が釈放されることがきわめて重要だ」と述べ、民主化をさらに進めるよう求めました。また鳩山総理大臣は、ミャンマー政府が、スー・チーさんとの対話を再開したことなどを受け、人道的な援助や人材育成の支援を段階的に拡大していく考えを示したうえで、「来年の総選挙が、われわれの期待する方向で行われたときには、日本として、さまざまな支援を強めていくことができる」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013636741000.html#
စစ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သီျခားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ (၂၀၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစိုးရနဲ႔ အျမင္မတူသူေတြ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ဂ်ပန္သတင္း သီျခားေတြ႔ဆံုပြဲ ဗီဒီယိုနဲ႔စာကို ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္က NHK Link မွာ သြားေရာက္ ၾကည္႔ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

http://www3.nhk.or.jp/news/k10013636741000.html#

No comments:

 
/* EOT ----------------------------------------- */